Lesson 1, Topic 1
In Progress

ขั้นที่ 4 – การสร้างแบบสรุปการดำเนินงาน

  • เลือกไฟล์ สรุป
รูปที่ 1
  • เมื่อท่านเลือกเอกสาร สรุป แล้ว ระบบแผนงานจะทำการสร้าง แบบสรุปการดำเนินงาน ให้ท่าน โดยมีหน้าตาตามรูปที่ 2
  • ท่านสามารถบันทึกไฟล์นี้เพื่อเตรียมพิมพ์ได้ทันที
รูปที่ 2
  • ในส่วนของภาพประกอบ ท่านต้องทำการพิมพ์รูปภาพประกอบแยกในไฟล์ WORD ด้วยตัวเอง ขณะนี้ยังไม่สามารถเอารูปมาแสดงได้ (Coming Soon Features)

อย่าลืมแนบภาพประกอบตอนรวมเล่ม